14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse § 2:

Til § 2
Det foreslåede stk. 1 fastsætter krav til indholdet af ansøgningen om anlægstilladelse og anlægstilladelsen efter § 1. Det foreslås, at disse skal indeholde en beskrivelse af en række nærmere angivne forhold.Det foreslåede stk. 1 supplerer kravene i miljøvurderingsloven, herunder kravene i § 19 til indholdet af en ansøgning om en screeningsafgørels...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.