14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse § 10:

Til § 10
Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 1 vil der være en frist på 6 måneder efter, at en afgørelse er meddelt eller offentligt annonceret, for at anlægge en sag til prøvelse af afgørelsen ved domstolene. Søgsmålsfristen omfatter afgørelser efter loven. Søgsmålsfristen afbrydes ved sagsanlæg, dvs. ved at indgive stævning til retten. Søgsmålsfristen...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.