14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om projektering af jernbaneanlæg København-Ringsted § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 244 af 21. March 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Transport- og energiministeren kan pålægge byggelinjer, når det er nødvendigt for at sikre de i § 1 nævnte anlæg. Byggelinjer kan pålægges for en periode af højst 10 år. Byggelinjepålægget kan ved et nyt pålæg forlænges med yderligere op til 10 år.

•••

Stk. 2 På ejendomme, der ligger inden for byggelinjen, må der ikke uden tilladelse fra transport- og energiministeren opføres ny bebyggelse, herunder ved tilbygning eller ved genopførelse af nedbrændt eller nedreven bebyggelse, ligesom der ikke må foretages væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse. På sådanne ejendomme må der heller ikke indrettes andre anlæg af blivende art.

•••
profile photo
Profilside