Forarbejder til Lov om produkter og markedsovervågning § 34