Lov om produkter og markedsovervågning § 16a

Denne konsoliderede version af lov om produkter og markedsovervågning er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 799 af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 799 af 09. juni 2020,
som ændret ved lov nr. 782 af 04. maj 2021 og lov nr. 2396 af 14. december 2021

§ 16a

Er et instrument inden for metrologiområdet ikke i overensstemmelse med regler i denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov, kan kontrolmyndigheden påbyde instrumentejeren at bringe instrumentet i overensstemmelse med reglerne, hvis instrumentet anvendes til måling, hvor der på baggrund af målingen skal foretages betaling.

Stk. 2 Kontrolmyndigheden kan forbyde instrumentejeren at anvende et instrument til måling, hvor der på baggrund af målingen skal foretages betaling, hvis instrumentet eller instrumentejeren ikke lever op til regler i denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov.