Lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg § 2

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 261 af 16. marts 2016

§ 2

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan pålægge Energinet.dk at indhente og videregive produktions- og tekniske data fra og til en privat eller offentlig aktør i det eller de EØS-lande, hvor de 2,4 MW også er udbudt, jf. § 1.