Lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg § 10

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 261 af 16. marts 2016

§ 10

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.