14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 261 af 16. March 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at afholde et pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg med en samlet installeret effekt på 20 MW, hvoraf 2,4 MW også udbydes i mindst ét andet EØS-land, som Danmark har direkte elforbindelse til.

•••

Stk. 2 Den samlede installerede effekt på 20 MW, jf. stk. 1, kan forhøjes med op til 2,399 MW for at medtage et tilbud, der delvis, men ikke med sin samlede installerede effekt kan indeholdes i de 2,4 MW eller i de 20 MW.

•••

Stk. 3 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om tilsyn og kontrol m.v. for anlæg, der fremstiller elektricitet ved anvendelse af vedvarende energikilder, som er beliggende i Danmark, og som modtager støtte fra et EØS-land, hvor de 2,4 MW, jf. stk. 1, også er udbudt.

•••
profile photo
Profilside