Lov om pensionering af flyveledere § 2a

Denne konsoliderede version af lov om pensionering af flyveledere er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse af lov om pensionering af flyveledere

Lov nr. 112 af 21. marts 1979,
jf. lovbekendtgørelse nr. 509 af 18. maj 2017

§ 2a

Kapitel 10 i lov om tjenestemandspension finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår ydelser efter denne lov.