14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m.v. § 6

Bekendtgørelse af lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m.v. paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 508 af 18. May 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Bestemmelsen i § 68, stk. 1 a), i lønnings- og pensionsloven af 1958 om bortfald af enkepension ved indgåelse af nyt ægteskab og tilsvarende bestemmelser i tidligere tjenestemandslove finder ikke anvendelse.

•••

Stk. 2 Såfremt en enke, der oppebærer enkepension, tillige er berettiget til ægtefællepension på grundlag af ansættelse, som kan medregnes i pensionsalder efter § 4 i lov om tjenestemandspension, sker der kun udbetaling af den pension, der er størst.

•••
profile photo
Profilside