14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m.v. § 5

Bekendtgørelse af lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m.v. paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 508 af 18. May 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Bestemmelserne i § 58, stk. 1 og 3, i lønnings- og pensionsloven af 1958 og tilsvarende bestemmelser i tidligere tjenestemandslove finder ikke anvendelse, når den ene af to samgifte tjenestemænd efter 1. juli 1969 har ansættelse, som kan medregnes i pensionsalder efter § 4 i lov om tjenestemandspension.

•••
profile photo
Profilside