Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer § 7

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1666 af 26. december 2017

§ 7

Det påhviler rejsearrangøren at give den rejsende oplysningerne efter § 6. Indgås aftalen med en formidler, påhviler forpligtelsen ligeledes formidleren.

Stk. 2 En rejsearrangør, der videregiver oplysninger efter § 3, stk. 1, nr. 2, litra e, og den erhvervsdrivende, som har fået overført oplysninger, skal, inden der indgås en aftale, give den rejsende de oplysninger, der er nævnt i § 6, stk. 1. Rejsearrangøren skal samtidig give de standardoplysninger, der er nævnt i bilag 1, del C, ved brug af skemaet i bilag 1, del C.