Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer § 38

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1666 af 26. december 2017

Ansvar for bestillingsfejl
§ 38

En erhvervsdrivende er forpligtet til at betale erstatning til en rejsende, der lider tab som følge af fejl, der skyldes tekniske mangler i den erhvervsdrivendes bestillingssystem.

Stk. 2 En erhvervsdrivende, der har påtaget sig at sørge for bestillingen af en pakkerejse eller af rejseydelser, der indgår i et sammensat rejsearrangement, er forpligtet til at betale erstatning til en rejsende, hvis den rejsende lider tab som følge af fejl, som begås i forbindelse med bestillingen.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 gælder ikke, hvis fejlen kan tilskrives den rejsende selv eller skyldes uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.