Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer § 33

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1666 af 26. december 2017

Formidlerens forpligtelser
§ 33

Er pakkerejsen købt gennem en formidler, kan den rejsende rette henvendelser vedrørende pakkerejsens levering direkte til formidleren. Formidleren videregiver i disse tilfælde henvendelserne til rejsearrangøren uden unødig forsinkelse.

Stk. 2 Henvendelser, som er rettet til formidleren i medfør af stk. 1, anses i relation til tidsfrister for at være modtaget af rejsearrangøren, når de er kommet frem til formidleren.