Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer § 26

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1666 af 26. december 2017

§ 26

Er det på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder umuligt at sikre den rejsendes befordring tilbage til afrejsestedet i overensstemmelse med aftalen, skal rejsearrangøren afholde udgifterne til nødvendig indkvartering af en så vidt muligt tilsvarende kategori for en periode på højst tre nætter, medmindre der er fastsat regler om en længere indkvarteringsperiode i EU-lovgivning om passagerrettigheder for det relevante transportmiddel.

Stk. 2 Rejsearrangøren kan ikke påberåbe sig uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder for at begrænse sit ansvar efter stk. 1, hvis den relevante transportør ikke kan gøre sådanne omstændigheder gældende i henhold til gældende EU-lovgivning.

Stk. 3 Begrænsningen af perioden i stk. 1 gælder ikke, hvis rejsearrangøren senest 48 timer før pakkerejsens begyndelse er blevet underrettet om den rejsendes særlige behov, som følge af at den rejsende er

  • 1) bevægelseshæmmet eller ledsager til en bevægelseshæmmet person,

  • 2) gravid,

  • 3) en uledsaget mindreårig eller

  • 4) en person, som har behov for særlig lægelig assistance.