14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om overførsel af forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering Kennedy Centret til Region Hovedstaden

Lov nr. 552 af 18. juni 2012

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om overførsel af forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering Kennedy Centret til Region Hovedstaden

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Kennedy Centret overføres til Region Hovedstaden som en samlet enhed. Centeret skal fortsat på sine opgaveområder videreføre en tæt integration mellem forskning, rådgivning og patientbehandling.

Stk. 2 Region Hovedstaden overtager statsligt ansatte fra Kennedy Centret.

Stk. 3 De pligter og rettigheder, der følger af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, finder tilsvarende anvendelse for ansatte på Kennedy Centret, der er ansat i henhold til kollektiv overenskomst eller individuel aftale, og som i forbindelse med overførslen efter stk. 2 ikke er omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Stk. 4 Statstjenestemænd, der overføres efter stk. 2, overgår til ansættelse i Region Hovedstaden på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår, idet de pågældende fortsat optjener statslig tjenestemandspension mod pensionsbidragsindbetaling fra Region Hovedstaden og den samlede pension udbetales af staten.

Stk. 5 Finansministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for sundhed og forebyggelse og Danske Regioner regler om pensionsbidragsbetaling m.v.

Stk. 6 Finansministeren træffer afgørelse om tvivlsspørgsmål efter stk. 4 og 5.

Stk. 7 Ministeren for sundhed og forebyggelse afbeskikker Kennedy Centrets hidtidige bestyrelse.

§2 Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

profile photo
Profilside