14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om overdragelse af naturgasdistributions- og forsyningsvirksomhed til Dansk Naturgas A/S § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 345 af 02. June 1999. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Finansministeren bemyndiges til med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg i forbindelse med overdragelsen af et regionalt naturgasselskabs virksomhed til Dansk Naturgas A/S at

  • 1) yde et særligt tilskud til de kommuner, der deltager i det regionale naturgasselskab,

  • 2) yde garanti over for det regionale naturgasselskab for betalinger i henhold til selskabets låne-, swap- og renteaftaler,

  • 3) yde garanti over for de kommuner, der deltager i det regionale naturgasselskab, mod ethvert krav, som kommunerne måtte blive pålagt at betale i anledning af deres deltagelse i og solidariske hæftelse for naturgasselskabet og

  • 4) yde et tilskud til det regionale naturgasselskab til nedbringelse af gælden i selskabet.

•••
profile photo
Profilside