14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 293 af 28. April 1997. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 De statstjenestemænd, der ved kommuners eller kommunale fællesskabers overtagelse af driften gør tjeneste ved Aalborg og Odense Lufthavne, bevarer deres ansættelsesforhold til staten. Tjenestemændene er i dette ansættelsesforhold forpligtet til fortsat at gøre tjeneste ved den lufthavn, hvor de gør tjeneste på tidspunktet for overdragelsen.

•••

Stk. 2 Kommunerne eller de kommunale fællesskaber tilbyder de i stk. 1 nævnte tjenestemænd overgang til ansættelse i kommunen eller det kommunale fællesskab.

•••

Stk. 3 Til de tjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse efter stk. 2, udbetaler staten løn m.v. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandslovgivningen.

•••

Stk. 4 Kommunerne eller de kommunale fællesskaber refunderer fra overtagelsen af driften staten de lønninger m.v., der udbetales i henhold til stk. 3, og indbetaler løbende pensionsbidrag til staten for den pensionsalder, tjenestemændene optjener fra overtagelsen. Pensionsbidrag fastsættes af finansministeren.

•••
profile photo
Profilside