Lov om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne § 2

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 293 af 28. april 1997,
som ændret ved lov nr. 144 af 28. februar 2018

§ 2

Kommunale fællesskabers vedtægter og ændringer i disse skal godkendes af den kommunale tilsynsmyndighed efter §§ 60 og 60 a i lov om kommunernes styrelse og af transport-, bygnings- og boligministeren.