14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1482 af 23. December 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Kommunen skal løbende underrette det regionale arbejdsmarkedsråd om anvendelsen af virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og nytteindsats efter kapitel 11-13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Underretningen sker via det landsdækkende it-system, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering stiller til rådighed for kommunerne. Kommunen skal løbende sende det regionale arbejdsmarkedsråd oversigter over pladser i virksomhedspraktik, nytteindsats og pladser med løntilskud.

•••

Stk. 2 De regionale arbejdsmarkedsråd skal sammen med kommunerne én gang årligt drøfte en strategi for kommunernes etablering af og opfølgning på anvendelse af nytteindsatsen efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

•••

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunernes underretninger efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside