14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1482 af 23. December 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Opgaver
Det regionale arbejdsmarkedsråd varetager følgende opgaver:

  • 1) Indgår i et samspil med kommunerne og understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner.

  • 2) Rådgiver og går i dialog med kommunerne om udvikling af beskæftigelsesindsatsen.

  • 3) Samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og øvrige aktører, herunder VEU-udbydere og erhvervshuse, og koordinerer uddannelses- og erhvervsvejledningen.

  • 4) Koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed.

  • 5) Godkender den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje, jf. § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

  • 6) Varetager opgaver, som efter andre love eller regler udstedt i medfør heraf er henlagt til rådene.

  • 7) Udpeger områder, hvor koordination og aktørsamarbejde skal styrkes, og fastlægger det regionale arbejdsmarkedsråds strategier for koordination og samarbejde mellem aktører på voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet, erhvervsfremmeområdet og beskæftigelsesområdet med henblik på at skabe et bedre match mellem virksomhedernes efterspørgsel efter kompetencer og voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen.

  • 8) Iværksætter og yder tilskud til initiativer inden for en statslig ramme til at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde, jf. kapitel 25 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

•••
profile photo
Profilside