14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra kommentarerne til lov om opholdstilladelse for statsløse palæstinensere fra libanon § 1:

Til § 1
Personer, der omfattes af beskrivelsen i § 1, stk. 1, har et krav på opholdstilladelse. Undtaget fra denne lov er personer, som forud for lovens ikrafttræden har opnået opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag, f.eks. i henhold til udlændingelovens § 9. Henvisningen i § 1, stk. 2, til udlændingelovens bestemmelser medfører ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.