Bøger, som nævner Vejloven § 103

Til stk. 4. Fradrag for fordele

- Side 226 -

...ellers selv måtte have foretaget vejudlægget efter § 23, stk. 1 (nu § 26, stk. 1), såfremt der ikke forelå en byplanvedtægt eller lokalplan. En sådan fordel vil endvidere foreligge i tilfælde, hvor vejanlægget – uanset efter hvilke regler udlægget er gennemført – mere eller mindre må anses for en forudsætning for en naturlig udnyttelse af ejendommen.

Læs på Jurabibliotek