14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om offentlige veje m.v. § 103

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om offentlige veje m.v. og bygger på lov nr. 1520 af 27. december 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§103 Erstatningens fastsættelse
Erstatning for ekspropriationen efter § 96 og de forberedende undersøgelser, der er nævnt i § 99, fastsættes efter de almindelige erstatningsregler.

•••

Stk. 2 En eventuel værdiforøgelse, som den tilbageblivende ejendom skønnes at opnå på grund af ekspropriationen, skal fradrages erstatningen. Erstatningen kan helt bortfalde, hvis ejendommen skønnes at opnå en fordel, der er større end det tab, der påføres ejendommen på grund af ekspropriationen.

•••
profile photo
Profilside