Vejloven § 103

Denne konsoliderede version af vejloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om offentlige veje m.v.

Lov nr. 1520 af 27. december 2014,
jf. lovbekendtgørelse nr. 435 af 24. april 2024,
som ændret ved lov nr. 1797 af 28. december 2023

Erstatningens fastsættelse
§ 103

Erstatning for ekspropriationen efter § 96 og de forberedende undersøgelser, der er nævnt i § 99, fastsættes efter de almindelige erstatningsregler.

Stk. 2 En eventuel værdiforøgelse, som den tilbageblivende ejendom skønnes at opnå på grund af ekspropriationen, skal fradrages erstatningen. Erstatningen kan helt bortfalde, hvis ejendommen skønnes at opnå en fordel, der er større end det tab, der påføres ejendommen på grund af ekspropriationen.

Eksterne henvisninger

Råstofloven § 27, stk. 5 Råstofloven § 30, stk. 4 Tøndermarskloven § 33, stk. 2 Lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe § 3, stk. 2 Letbaneloven § 22, stk. 4 Letbaneloven § 23, stk. 3 Letbaneloven § 24b, stk. 2 Betalingsloven § 6, stk. 2 Planloven § 50, stk. 2 Privatvejsloven § 91, stk. 3 Lov om anlæg af en Nordhavnstunnel § 10, stk. 2 Miljøbeskyttelsesloven § 61, stk. 2 Jernbanelov § 30, stk. 5 Jernbanelov § 33, stk. 3 Jernbanelov § 37, stk. 5 Jernbanelov § 38, stk. 5 Lov om udbygning af motorvej E20/E45 ved Kolding, anlæg af Kalundborgmotorvejens tredje etape og udbygning af rute 15, Ringkøbing-Herning § 10, stk. 2 Lov om udvikling af statsvejnettet § 9, stk. 2 Lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro § 16, stk. 2 Almenboligloven § 168b, stk. 4 Lov om Skjern Å Naturprojekt § 7, stk. 2 Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup § 2, stk. 3 Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup § 3, stk. 4 Lov om anlæg af en ny jernbane over Vestfyn § 10, stk. 2 Cityringloven § 5u, stk. 2 Cityringloven § 13, stk. 1 Kystbeskyttelsesloven § 6, stk. 3 Okkerloven § 4, stk. 3 Lov om udbygning af E20 Amagermotorvejen § 9, stk. 2 Lov om anlæg af ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum i Københavns Kommune § 12, stk. 2 Lov om udbygning af Øresundsmotorvejen § 8, stk. 2 Lov om udbygning af Øresundsmotorvejen § 10, stk. 3 Lov om anlæg af en tredje Limfjordsforbindelse § 9, stk. 2 Vandforsyningsloven § 42, stk. 2 Lov om opgradering af Øresundsbanen § 4, stk. 3