14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om offentlige veje m.v. § 51

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om offentlige veje m.v. og bygger på lov nr. 1520 af 27. december 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§51 Adgangsbestemmelser
Vejmyndigheden fastsætter, hvilke varige begrænsninger der skal gælde med hensyn til tilslutning af nye veje og stier og anlæg af nye adgange. Vejmyndigheden kan endvidere fastsætte varige begrænsninger vedrørende udnyttelsen af bestående adgange til vejen.

•••

Stk. 2 Vejdirektoratet fastsætter adgangsbestemmelser for samtlige statsveje.

•••

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen fastsætter adgangsbestemmelser for kommuneveje, som skønnes af særlig betydning for den gennemgående færdsel.

•••
profile photo
Profilside