14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om offentlige betalinger § 6a

Lov om offentlige betalinger m.v. paragraf 6a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om offentlige betalinger og bygger på lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6a Finansministeren kan fastsætte regler om økonomisk kompensation til fysiske personer omfattet af § 1, stk. 1, der ikke har modtaget retmæssig udbetaling som følge af svindel eller fejl ved anvisning eller ændring af Nemkonto.

•••

Stk. 2 Finansministeren kan fastsætte regler om kompensation til fysiske personer efter stk. 1, hvor forholdet er begået før den 1. august 2022.

•••

Stk. 3 Finansministeren kan fastsætte regler om, at der ikke kan udbetales kompensation efter stk. 1 til fysiske personer, som har handlet uagtsomt eller forsætligt, er fuldt kompenseret eller efterfølgende har modtaget beløbet på anden vis.

•••

Stk. 4 Det er en betingelse for udbetaling af kompensation efter stk. 1, at forholdet er politianmeldt i umiddelbar forlængelse af kendskab til det kriminelle forhold.

•••
profile photo
Profilside