14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Odense Letbane § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om odense letbane og bygger på lov nr. 151 af 18. February 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Transportministeren kan bemyndige Odense Letbane P/S til at udøve ministerens beføjelser efter denne lov.

•••

Stk. 2 Transportministeren kan bemyndige Odense Letbane P/S til som anlægsmyndighed at udøve ministerens beføjelser efter §§ 33-37 i jernbaneloven.

•••

Stk. 3 Transportministeren kan, i det omfang Odense Letbane P/S i medfør af stk. 1 og 2 tildeles beføjelser til at træffe afgørelser, fastsætte regler om adgangen til at klage, herunder klagefrister.

•••
profile photo
Profilside