14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Odense Letbane § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om odense letbane og bygger på lov nr. 151 af 18. February 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Odense Kommune, Region Syddanmark og transportministeren skal godkende udbudsmaterialet, tildeling af hovedkontrakt og større ændringer i projektet.

•••

Stk. 2 Opgives anlægget af Odense Letbane, vil Odense Letbane P/S skulle opløses, og eventuel overskudslikviditet i selskabet vil blive fordelt forholdsmæssigt mellem Odense Kommune, Region Syddanmark og transportministeren. Parternes henholdsvis indskud og tilskud til Odense Letbane P/S, jf. § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1 og 2, lægges til grund for den forholdsmæssige fordeling efter 1. pkt.

•••
profile photo
Profilside