Lov om nedlæggelse af overkørsler m.v. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg § 5

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 498 af 22. maj 2013

§ 5

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.