Lov om MitID og NemLog-in § 8

Denne konsoliderede version af lov om MitID og NemLog-in er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 783 af 04. maj 2021

§ 8, stk. 1-2, træder i kraft den 20. juni 2022, jf. bekendtgørelse nr. 861 af 10. juni 2022.
§ 8, stk. 3, træder i kraft den 30. januar 2023, jf. bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2023.
§ 8

Digitaliseringsstyrelsen stiller NemLog-in til rådighed for offentlige myndigheder, offentligretlige organer og juridiske enheder. Digitaliseringsstyrelsen sikrer udvikling, drift og vedligeholdelse af NemLog-in.

Stk. 2 NemLog-in indeholder følgende serviceområder til tjenesteudbydere:

 • 1) Login og autentifikation, som sikrer den service, at privatpersoner og erhvervsbrugere kan tilgå digitale selvbetjeningsløsninger.

 • 2) Digital repræsentation, som sikrer følgende servicer:

  • a) Digital repræsentation af en privatperson, således at privatpersonen ved anvendelse af en digital selvbetjeningsløsning kan lade sig repræsentere digitalt af en anden privatperson, af en erhvervsbruger eller af en juridisk enhed over for en offentlig myndighed eller et offentligretligt organ, som udbyder en digital selvbetjeningsløsning.

  • b) Digital repræsentation af en juridisk enhed, således at en erhvervsbruger, der selvstændigt kan repræsentere en juridisk enhed, kan repræsentere enheden ved anvendelse af en digital selvbetjeningsløsning over for en offentlig myndighed eller et offentligretligt organ, som udbyder en digital selvbetjeningsløsning.

 • 3) Digital signering, som sikrer følgende servicer:

  • a) At offentlige myndigheder, offentligretlige organer og juridiske enheder kan udstille digital signering af dokumenter i digitale selvbetjeningsløsninger.

  • b) At privatpersoner og erhvervsbrugere kan signere digitale dokumenter og validere signerede dokumenters digitale signatur og integritet.

Stk. 3 NemLog-in indeholder serviceområdet Erhvervsadministration til brugerorganisationer, som sikrer følgende servicer:

 • 1) At offentlige myndigheder, offentligretlige organer og juridiske enheder kan oprette, administrere og anvende digitale erhvervsidentiteter samt tildele og administrere elektroniske identifikationsmidler, hvis de opfylder betingelserne for identitetssikring ved oprettelse som brugerorganisation som nærmere fastsat i medfør af § 9, stk. 4.

 • 2) At offentlige myndigheder, offentligretlige organer og juridiske enheder kan tildele og administrere rettigheder og certifikater til erhvervsidentiteter.