14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 101 af 26. januar 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Tildeling af tilskud
Bestyrelsen træffer på grundlag af den godkendte handlingsplan, jf. § 3, stk. 3, beslutning om anvendelse af den tilskudsbevilling, der er fastsat på den årlige finanslov, og beslutning om indkaldelse af projektansøgninger, jf. dog § 22, stk. 3.

•••

Stk. 2 Bestyrelsen offentliggør samtidig med indkaldelse af projektansøgninger de kriterier, som indgår i vurderingen af ansøgningerne.

•••
profile photo
Profilside