14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 101 af 26. januar 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 3, stk. 1-3.

§3 Bestyrelsen træffer beslutning om den nærmere gennemførelse af aktiviteterne under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, jf. §§ 1, 6, 7 og 12.

•••
Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 3, stk. 1-3.

Stk. 2 Bestyrelsen udarbejder forslag til en overordnet 4-årig strategi for gennemførelsen af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. Bestyrelsens forslag til strategi skal godkendes af ministeren.

•••
Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 3, stk. 1-3.

Stk. 3 Bestyrelsen udarbejder årligt forslag til en handlingsplan for programmets nærmere gennemførelse. Forslaget udarbejdes med udgangspunkt i miljøministerens prioriteringer af de miljømæssige udfordringer og bestyrelsens strategi for gennemførelsen af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, jf. stk. 2. Bestyrelsens forslag til handlingsplan skal godkendes af ministeren.

•••

Stk. 4 Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere fagpaneler på konkrete faglige indsatsområder, herunder økologisk byggeri, og indhente rådgivning om indsatsen fra fagpanelet eller fagpanelerne på panelernes respektive fagområder.

•••
profile photo
Profilside