14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram § 19:

Til § 19
Det følger af de foreslåede stk. 1 og 2, at der alene kan klages over retlige spørgsmål i forbindelse med bestyrelsens afgørelser om tilskud efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, og at klage kan ske til Natur- og Miljøklagenævnet.Baggrunden for den foreslåede begrænsning af klageadgangen er navnlig, at bestyrelsen er et sagkyndigt or...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.