14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram § 17:

Til § 17
For at kunne gennemføre et effektivt tilsyn med de projekter m.v., der ydes tilskud til, og herunder af hvorvidt betingelserne herfor er opfyldt, må tilsynsmyndighederne have adgang til at foretage kontrol på stedet. Myndighedernes adgang omfatter hele virksomheden og øvrige projektlokaliteter.Et effektivt tilsyn forudsætter endvidere, at myndighed...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.