14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om miljø- og fødevareklagenævnet og bygger på lov nr. 1715 af 27. December 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Nævnet inddeles i ti afdelinger, der udgøres af medlemmerne nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, og derudover af følgende medlemmer i de enkelte afdelinger:

  • 1) 2 sagkyndige i industriforhold,

  • 2) 2 sagkyndige i jordforureningsforhold,

  • 3) 2 sagkyndige i grundvands- og vandforsyningsforhold,

  • 4) 2 sagkyndige i jordbrugsforhold,

  • 5) 2 sagkyndige i marine forhold,

  • 6) 2 sagkyndige i ferskvandsforhold,

  • 7) 2 sagkyndige i fødevareforhold,

  • 8) 2 sagkyndige i veterinærforhold,

  • 9) 2 sagkyndige i kulturarvsforhold eller

  • 10) 4 læge medlemmer.

•••

Stk. 2 Formanden kan beslutte, at behandlingen af en sag kræver, at nævnet tiltrædes af et eller flere yderligere sagkyndige medlemmer, der ad hoc beskikkes. Hvis formanden beslutter dette, indstiller styrelser under Miljøministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Kulturministeriet et eller flere sagkyndige medlemmer med de relevante kompetencer til beskikkelse af erhvervs- og vækstministeren.

•••
profile photo
Profilside