14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om mediestøtte § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om mediestøtte og bygger på lov nr. 1604 af 26. december 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

•••

Stk. 2 Der etableres en 3-årig overgangsordning, for så vidt angår den redaktionelle produktionsstøtte, jf. §§ 2-5. Nyhedsmedier, der er omfattet af overgangsordningen, er nyhedsmedier, der efter denne lov opnår mindre støtte end den støtte, som nyhedsmediet fik i distributionsstøtte det senest afsluttede tilskudsår i de ordninger, der eksisterede før lovens ikrafttræden.

•••

Stk. 3 Lov nr. 576 af 24. juni 2005 om Dagbladsnævnet og lov nr. 570 af 9. juni 2006 om tilskud til distribution af dagblade ophæves.

•••

Stk. 4 Tilsagn om tilskud og tilskud, der er givet efter de i stk. 3 nævnte love eller bestemmelser fastsat i medfør heraf, behandles af Medienævnet efter de hidtil gældende regler.

•••

Stk. 5 Kulturministeren fastsætter nærmere regler om den i stk. 2 nævnte overgangsordning.

•••
profile photo
Profilside