Bøger, som nævner Lov om medicinsk udstyr § 2b

Tilknytningsregler

- Side 230 -

...informationspligt, jf. lægemiddellovens § 43 b og lov om medicinsk udstyr § 2 b. Denne informationspligt påhviler i modsætning til indberetningspligten virksomheden allerede fra etableringen af samarbejdet forud for arbejdets påbegyndelse, således at Sundhedspersonen kan varetage sin forpligtelse til henholdsvis anmeldelse eller ansøgning om tilknytning.

Læs på Jurabibliotek