14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om medicinsk udstyr § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om medicinsk udstyr og bygger på lovbekendtgørelse nr. 139 af 15. February 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Lægemiddelstyrelsen udpeger bemyndigede organer og udfører godkendelses-, tilsyns- og kontrolforanstaltninger efter denne lov og EU-retlige regler om medicinsk udstyr.

•••

Stk. 2 Lægemiddelstyrelsen udsteder forbud og påbud efter bestemmelser fastsat i medfør af § 1, stk. 2, nr. 3, 6 og 7.

•••

Stk. 3 Sundhedsministeren kan fastsætte regler om betaling for behandling af ansøgninger om bemyndigelse, udvidelse eller ændring af bemyndigelse samt tilsyn og kontrol med bemyndigede organer.

•••
profile photo
Profilside