14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om medicinsk udstyr § 2c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om medicinsk udstyr og bygger på lovbekendtgørelse nr. 139 af 15. February 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2c Virksomheder omfattet af § 2 b, stk. 1, skal ved indgåelse af aftale om tilknytning af en læge, tandlæge, sygeplejerske eller apoteker til virksomheden informere sundhedspersonen om reglerne i sundhedslovens §§ 202 a og 202 c og om regler fastsat i medfør af disse bestemmelser.

•••

Stk. 2 Specialforretninger omfattet af § 2 b, stk. 2, skal ved indgåelse af aftale om tilknytning af en læge til virksomheden informere lægen om reglerne i sundhedslovens §§ 202 a og 202 c og om regler fastsat i medfør af disse bestemmelser.

•••

Stk. 3 Medicovirksomheder skal ved afgivelse af tilsagn om ydelse af økonomisk støtte til en sundheds- eller anden fagperson til dennes deltagelse i en fagrelevant aktivitet i udlandet informere personen om reglerne i sundhedslovens §§ 202 b og 202 c og om regler fastsat i medfør af disse bestemmelser.

•••

Stk. 4 Sundheds- og ældreministeren fastsætter regler om informationspligten efter stk. 1-3, herunder om styrelsens offentliggørelse af oplysninger herom. Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr

•••
profile photo
Profilside