14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om medicinsk udstyr § 1d

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om medicinsk udstyr og bygger på lovbekendtgørelse nr. 139 af 15. February 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1d Lægemiddelstyrelsen kan kontrollere, at importører og distributører af medicinsk udstyr overholder EU-retlige regler om medicinsk udstyr og regler fastsat i medfør af denne lov.

•••

Stk. 2 Lægemiddelstyrelsen kan endvidere kontrollere, at medicinsk udstyr, som importører og distributører importerer og distribuerer, opfylder krav til medicinsk udstyr, der er fastsat i EU-retlige regler om medicinsk udstyr og regler fastsat i medfør af denne lov.

•••

Stk. 3 Lægemiddelstyrelsens repræsentanter har mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til alle relevante forretningslokaler og lagerfaciliteter, der benyttes af importører og distributører af medicinsk udstyr, med henblik på at gennemføre den i stk. 1 og 2 nævnte kontrol. Lægemiddelstyrelsen kan påbyde virksomhederne at udlevere prøveeksemplarer af udstyret samt alle dokumenter og oplysninger, der er nødvendige for kontrolvirksomheden.

•••
profile photo
Profilside