14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om medarbejderinvesteringsselskaber § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om medarbejderinvesteringsselskaber og bygger på lov nr. 1284 af 09. December 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Medarbejderinvesteringsselskabets ledelsesmedlemmer skal være fysiske personer, som er myndige, og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.

•••

Stk. 2 Formanden indkalder bestyrelsen til møde, når det er nødvendigt. Ethvert medlem af ledelsen, revisor eller tilsynsmyndigheden kan forlange bestyrelsen indkaldt.

•••

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er repræsenteret. Beslutninger træffes med simpelt flertal, medmindre loven eller vedtægten kræver en anden majoritet.

•••

Stk. 4 Formandens eller næstformandens stemme kan i vedtægten fastsættes til at være udslagsgivende ved stemmelighed.

•••
profile photo
Profilside