Lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber § 12

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 281 af 26. april 2004

§ 12

Forhandlingerne skal indledes, så snart det særlige forhandlingsorgan er nedsat, og kan fortsætte i 6 måneder, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Parterne kan i fællesskab beslutte at fortsætte forhandlingerne ud over den i stk. 1 nævnte periode i indtil 1 år fra tidspunktet for nedsættelsen af det særlige forhandlingsorgan.