14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber § 36

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 241 af 27. March 2006. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§36 Hvis der forud for stiftelsen af SCE-selskabet i vedtægter eller ved aftale i et eller flere danske deltagende andelsselskaber var fastsat én fremgangsmåde i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen, finder denne fremgangsmåde anvendelse i forbindelse med valg af repræsentanter til de pladser i SCE-selskabets tilsyns- eller administrationsorgan, der i henhold til § 35 er tildelt repræsentanter for medarbejderne i Danmark.

•••

Stk. 2 Hvis der forud for stiftelsen af SCE-selskabet i vedtægter eller ved aftale i to eller flere danske deltagende andelsselskaber var fastsat indbyrdes forskellige fremgangsmåder i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen, skal den fremgangsmåde, der fandt anvendelse i forhold til flest medarbejdere blandt samtlige medarbejdere i de danske deltagende andelsselskaber, anvendes i forbindelse med valg af repræsentanter til de pladser i SCE-selskabets tilsyns- eller administrationsorgan, der i henhold til § 35 er tildelt repræsentanter for medarbejderne i Danmark.

•••

Stk. 3 Hvis der ikke forud for stiftelsen af SCE-selskabet var fastsat en eller flere fremgangsmåder i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen som nævnt i stk. 1 og 2, finder den i §§ 37-40 beskrevne fremgangsmåde anvendelse i forbindelse med valg til de pladser i SCE-selskabets tilsyns- eller administrationsorgan, der i henhold til § 35 er tildelt repræsentanter for medarbejderne i Danmark.

•••

Stk. 4 Hvis der i en vedtægt eller aftale, som fastsætter en fremgangsmåde, der i medfør af stk. 1 eller 2 skal anvendes i forbindelse med valg af repræsentanter til de pladser i SCE-selskabets tilsyns- eller administrationsorgan, der i henhold til § 35 er tildelt repræsentanter for medarbejderne i Danmark, tillige er fastsat en fremgangsmåde, som kan bruges i forbindelse med valg af medarbejdere eller medarbejderrepræsentanter, der i henhold til § 44, nr. 2 og 3, er berettiget til at deltage i generalforsamlingen eller i et eventuelt sektions- eller sektormøde med stemmeret, anvendes denne fremgangsmåde.

•••

Stk. 5 Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med arbejdsmarkedets parter fastsætte regler for, hvorledes medarbejdere eller medarbejderrepræsentanter, der i henhold til § 44, nr. 2 og 3, er berettiget til at deltage i generalforsamlingen eller i et eventuelt sektions- eller sektormøde med stemmeret, vælges i de tilfælde, hvor der ikke i henhold til stk. 4 er en anvendelig fremgangsmåde herfor.

•••
profile photo
Profilside