14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om massemediers informationsdatabaser § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 430 af 01. June 1994. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Pressenævnet kan efter anmodning give påbud om, at der foretages sletning af informationer, der strider mod bestemmelserne i § 8, stk. 2-4.

•••

Stk. 2 Pressenævnet kan efter anmodning give påbud om, at der optages et genmæle i en offentligt tilgængelig informationsdatabase, herunder fastsætte genmælets indhold, form og placering.

•••

Stk. 3 Bestemmelserne i medieansvarslovens § 42, § 43, stk. 2 og 3, § 44, stk. 1, §§ 45-48 og § 52, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside