14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om massemediers informationsdatabaser § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 430 af 01. June 1994. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Fra en offentligt tilgængelig informationsdatabase skal der til enhver, der fremsætter anmodning herom, gives skriftlig meddelelse om de informationer, der er optaget i databasen om vedkommende selv, medmindre det er forbundet med uforholdsmæssigt store vanskeligheder at finde frem til informationerne.

•••

Stk. 2 Den, der har fået meddelelse efter stk. 1, har ikke krav på ny meddelelse før 1 år efter sidste meddelelse.

•••

Stk. 3 Den, der er ansvarlig for informationsdatabasen, skal inden 4 uger besvare anmodninger som nævnt i stk. 1.

•••

Stk. 4 Justitsministeren kan fastsætte regler om betaling for skriftlige meddelelser om indholdet af offentligt tilgængelige informationsdatabaser.

•••
profile photo
Profilside