14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Markedsføringsloven § 21

Lov om markedsføring paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af markedsføringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 866 af 15. juni 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Sammenlignende reklame
Sammenlignende reklame omfatter enhver reklame, som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til produkter, som udbydes af en konkurrent.

•••

Stk. 2 Sammenlignende reklame, jf. stk. 1, er tilladt efter loven, når sammenligningen

  • 1) ikke er vildledende,

  • 2) angår produkter, der opfylder samme behov eller tjener samme formål,

  • 3) er objektiv og sammenligner en eller flere konkrete og relevante egenskaber, der kan dokumenteres, og som er repræsentative for disse produkter, herunder prisen,

  • 4) ikke skaber forveksling på markedet mellem annoncøren og en konkurrent eller mellem annoncørens og en konkurrents varemærker, firmanavne, andre karakteristiske kendetegn eller produkter,

  • 5) ikke miskrediterer eller nedvurderer en konkurrents varemærker, firmanavne, andre karakteristiske kendetegn, produkter, aktiviteter eller øvrige forhold,

  • 6) for produkter med oprindelsesbetegnelse i hvert enkelt tilfælde vedrører produkter med samme betegnelse,

  • 7) ikke drager utilbørlig fordel af den anseelse, der er knyttet til en konkurrents varemærke, firmanavn eller andre karakteristiske kendetegn, eller af konkurrerende produkters oprindelsesbetegnelser og

  • 8) ikke fremstiller produkter som en imitation eller en kopi af produkter, der er dækket af et beskyttet varemærke eller firmanavn.

•••
profile photo
Profilside