14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Markedsføringsloven § 11b

Lov om markedsføring paragraf 11b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af markedsføringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 866 af 15. June 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11b Enhver markedsføring af forbrugslånsvirksomheder og kreditaftaler til forbrugere i forbindelse med markedsføring af spil eller spiludbydere er forbudt, jf. dog stk. 2-4.

•••

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse ved markedsføring af boligkreditaftaler.

•••

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse ved markedsføring af forbrugslånsvirksomheder og kreditaftaler til forbrugere i forbindelse med markedsføring af spil eller spiludbydere, hvis kredit udbydes med henblik på køb af en vare eller tjenesteydelse, hvorefter køberen efter aftale med sælgeren har fået henstand med betaling af købesummen eller en del af denne eller købesummen helt eller delvis dækkes ved lån indrømmet køberen af en tredjemand på grundlag af en aftale herom mellem denne og sælgeren.

•••

Stk. 4 Stk. 1 finder ikke anvendelse ved markedsføring af forbrugslånsvirksomheder og kreditaftaler til forbrugere i forbindelse med markedsføring af spil eller spiludbydere, hvis markedsføring sker ved en forbrugslånsvirksomheds sponsorering af idræt og almennyttige foreninger og fonde og forbrugslånsvirksomheden ikke udbyder lån med årlige omkostninger på 25 pct. eller derover. Undtagelsen gælder kun ved skriftlige sponsoraftaler.

•••
profile photo
Profilside