Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd § 11

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 546 af 18. juni 2012,
som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 1878 af 29. december 2015

§ 11

§ 11 indeholder ændringer til årsregnskabsloven. (Udeladt af Redaktionen)