14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 950 af 14. August 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Ministeren for ligestilling kan af egen drift eller efter anmodning undersøge forhold, der vedrører loven.

•••

Stk. 2 Faglige organisationer og arbejdsgivere omfattet af loven og virksomheder under tilsyn af Finanstilsynet skal efter anmodning overlade ministeren for ligestilling enhver oplysning, der er af betydning for ministeren for ligestillings virksomhed efter loven.

•••

Stk. 3 De oplysninger, jf. stk. 1 og 2, som ministeren for ligestilling modtager efter loven, er omfattet af tavshedspligten i § 354 i lov om finansiel virksomhed.

•••
profile photo
Profilside