14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 950 af 14. August 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Finanstilsynet fører tilsyn med overholdelse af denne lov. Reglerne om Finanstilsynet og ansatte i Finanstilsynet i §§ 344-356 i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 2 Faglige organisationer og arbejdsgivere omfattet af loven og virksomheder under tilsyn af Finanstilsynet skal give Finanstilsynet de oplysninger, der er nødvendige for Finanstilsynets tilsyn efter loven.

•••
profile photo
Profilside